Author Topic: Úvod do debuggingu Windows kernelu pomocí WinDbg  (Read 341 times)


 

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich