Author Topic: Úvod do debuggingu Windows kernelu pomocí WinDbg  (Read 262 times)


 

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde